- 604 862 214 -biuro@aleksiegowa.pl
Zaznacz stronę

ALE Księgowa to wysoka jakoś w dobrej cenie

Wieloletnie doświadczenie, szybki kontakt, zaangażowanie w sprawy klientów, stała współpraca z biegłym rewidentem, pierwszy miesiąc gratis !

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • bieżące dekretowanie i księgowanie następujących dokumentów:
  • faktur zakupu, sprzedaży
  • wyciągów bankowych
  • rozliczeń zobowiązań z pracownikami (delegacje służbowe)
  • innych dokumentów księgowych (np. PK, kasowych itp.)
  • prowadzenie rejestru podatku VAT
 • przygotowywanie danych według oczekiwań Zleceniodawcy co do zakresu i terminów na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • przygotowywanie rozliczeń deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmować będzie w szczególności
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przygotowanie planu ich amortyzacji.
 • sporządzanie deklaracji.
Ewidencje ryczałtowe
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • rozliczenia z ZUS,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
Obsługa kadrowo-płacowa
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentacji zasiłków, raportów RMUA,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • sporządzanie zeznania rocznego pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Zainteresowała Cię nasza oferta ?

Poszukujesz biura rachunkowego, które będzie naprawdę zaangażowane w sprawy Twojej firmy ? Dobrze trafiłeś.

napisz do nas